Ważne dla 14-latków!

Informacja dla rodziców uczniów urodzonych w roku 2008, kandydujących do klasy 1 branżowej szkoły I stopnia CKZiU
w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z Kodeksem Pracy uczeń który ukończył szkołę podstawową, ale nie ma 15 lat i nie ukończy 15 lat do 31.12.2022, może być zatrudniony jako młodociany pracownik pod warunkiem:

Czytaj więcej

Branżowa Szkoła I stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia co to takiego?   

 Zgodnie z reformą MEN od roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształciła się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Celem nauki w tej szkole jest uzyskanie przez młodocianego umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej niezbędnych do odpowiedzialnego wykonywania zawodu zarówno w charakterze pracownika, jak też w ramach samodzielnej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Technik programista

To jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów.

Nauczysz się:

 -opracowywania i wdrażania do użytku programów komputerowych,
 - tworzenia kodów, na podstawie których powstają aplikacje webowe, mobilne lub desktopowe, a także witryny internetowe,
 - pisania programów komputerowych,
 - posługiwania się językami programowania
 - tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
 - projektowania, programowania i testowania aplikacji.

Czytaj więcej

Technik spawalnictwa

Technik spawalnictwa jest zawodem opartym na dwóch kwalifikacjach. Na pierwszą kwalifikację składają się dwa różne zawody z pośród, których wybieramy jeden.

Czytaj więcej