Ważne dla 14-latków!

Informacja dla rodziców uczniów urodzonych w roku 2008, kandydujących do klasy 1 branżowej szkoły I stopnia CKZiU
w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z Kodeksem Pracy uczeń który ukończył szkołę podstawową, ale nie ma 15 lat i nie ukończy 15 lat do 31.12.2022, może być zatrudniony jako młodociany pracownik pod warunkiem:

Czytaj więcej