Nauczyciele

Dyrektor szkoły: mgr Halina Kajstura
Wicedyrektor: mgr Romana Straszewska
Wicedyrektor: mgr Katarzyna Krukowska
Wicedyrektor: mgr Adriana Kraik
Wicedyrektor: mgr Wojciech Majkowski

Nauczyciele:

 Bem Edyta - Nauczyciel religii
 Biernat Magdalena - Nauczyciel języka angielskiego
 Buszman Marcin - Nauczyciel przedmiotów branży mechanicznej
 Drabik Joanna - Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Dyja Dominika - Nauczyciel języka angielskiego
 Fait Kamila - Nauczyciel wychowania fizycznego
 Fijałkowska Magdalena - Nauczyciel wychowania fizycznego
 Filipczak Agnieszka - Nauczyciel języka polskiego, historii
 Frączek Sławomir - Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 Furman Bogusław - Nauczyciel wychowania fizycznego
 Gabriel Bogumiła - Nauczyciel biologii
 Gebauer Maria - Nauczyciel przedmiotów branży elektrycznej
 ks. Glinka Andrzej - nauczyciel religii
 Góra  Joanna - Pedagog szkolny, doradca zawodowy
 Grzesińska Anna - Nauczyciel języka niemieckiego i prawa
 Gulba Stanisław - Nauczyciel języka angielskiego
 Hurek Patrycja - Nauczyciel języka angielskiego
 Imiełowska Jolanta - Nauczyciel chemii, geografii, matematyki
 Imiełowski Dawid - Nauczyciel przedmiotów branży mechanicznej
 Jadowska Ewelina - Nauczyciel języka niemieckiego
 Jadowski Andrzej - Nauczyciel historii
 Janicki Arkadiusz -  Nauczyciel wychowania fizycznego
 Kajstura Halina - Dyrektor, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Kalisz Krzysztof - Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i informatycznych
 Kała Adam - Nauczyciel religii
 Kasielska Beata - Nauczyciel języka polskiego
 Kędzierski Wiesław - Nauczyciel przedmiotów branży elektrycznej
 Kiełbasa Piotr - nauczyciel przedmiotów informatycznych
 Kirstein Małgorzata - Nauczyciel wychowania fizycznego i języka rosyjskiego
 Klama Beata - Nauczyciel matematyki
 Konieczna Justyna - Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych i turystycznych
 Kowolik Maria - Nauczyciel chemii i podstaw przedsiębiorczości
 Koziołek Izabela - Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
 Kozłowska Agnieszka - Nauczyciel języka angielskiego
 Kozołup Katarzyna - Nauczyciel języka angielskiego
 Kraik Adriana - wicedyrektor, nauczyciel matematyki
 Krępa - Stefanik Katarzyna - Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
 Krukowska Katarzyna - wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Kurowska Marta - Nauczyciel języka niemieckiego
 Łukasik Grzegorz - Nauczyciel przedmiotów informatycznych
 Łydka Karolina - nauczyciel przedmiotów mechatronicznych
 Mainka Anna - Pedagog szkolny
 Majkowski Wojciech - wicedyrektor, nauczyciel historii i przedmiotów informatycznych
 Malczyk Danuta - Nauczyciel języka polskiego i języka rosyjskiego
 Mazurek Renata - Nauczyciel języka polskiego, historii i edukacji dla bezpieczeństwa
 Mendel Jolanta - Nauczyciel geografii
 Miś Sabina - Nauczyciel języka niemieckiego
 Mrowczyk Wioletta - Nauczyciel bibliotekarz
 Nocoń Ewa - Nauczyciel religii
 Obstoj Alina - Nauczyciel języka polskiego
 Osiewak Justyna - Nauczyciel historii, języka polskiego
 Pach- Betge Sabina - Nauczyciel języka angielskiego
 Paszek Alfred - Nauczyciel przedmiotów mechanicznych
 Paździor Daniel - Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
 Piechaczek Aleksandra - Nauczyciel języka niemieckiego
 Popiela Joanna - nauczyciel fizyki i matematyki
 Porębny Andrzej - nauczyciel wychowania fizycznego
 Puda Ewa - Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Rosiński Marek - Nauczyciel historii, wos, edukacji dla bezpieczeństwa
 Schafer Joanna - Nauczyciel języka niemieckiego
 Sewruk Anna - Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Smoliński Jan - Nauczyciel przedmiotów branży mechanicznej
 Stańczak Eligiusz - Nauczyciel geografii, historii, wos, bhp, filozofii
 Straszewska Romana - wicedyrektor, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Szewczak Elżbieta - Nauczyciel matematyki, informatyki
 Szmigielska Gabriela - Nauczyciel matematyki
 Szostok Piotr - Nauczyciel przedmiotów branży mechanicznej
 Szymanek Andrzej - Nauczyciel przedmiotów branży spedycyjnej
 Szymaniec Izabela - Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 Szymaniec Leszek - Nauczyciel matematyki
 Tudyka Sonia - Nauczyciel przedmiotów branży fryzjerskiej
 Uchańska - Łukasik Katarzyna - Nauczyciel fizyki
 Wilczyńska Magdalena - nauczyciel przedmiotów logistycznych
 Wilde-Zdobylak Monika - nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
 Wnuk - Cejzik Aleksandra - Nauczyciel chemii i przedmiotów ekonomicznych
 Wycisło Anna - Nauczyciel języka angielskiego
 Zieniewicz Katarzyna - nauczyciel matematyki i chemii


Pracownicy administracji:

 Jacek - Kraska Joanna
 Wyrwich Joanna
 Wojdyła Iwona
 Mikołajczyk Katarzyna
 Solecka Natalia
 Kołodziej Marek
 Niewczas Andrzej