Rada Rodziców CKZiU

Skład Rady Rodziców:

 

Przewodniczący:                MARIAN MAREK

Z-ca Przewodniczącego:   MAGDALENA FRIEDRICH

Z-ca Przewodniczącego:   EWELINA KASPERCZYK

Skarbnik:                        BEATA MROCHEN

Komisarz Rewizyjny:        BEATA SMIATEK    

Komisarz Rewizyjny:        MARTA MUC – ŻMINKOWSKA

Nr. telefonu Przewodniczącego Pana Mariana Marek : 791048285

 

 

Nr. konta bankowego Rady Rodziców

 19 1020 3668 0000 5402 0545 2869 PKO BP SA