Zespół ds. zapewnienia dostępności

W związku z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) informuję, że w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzelcach Opolskich Koordynatorem do spraw dostępności jest Pan Marek Kołodziej, tel. 77 461 26 75 w.31, e-mail: kadry@ckziu-strzelce.pl. Do celów organizacji zapewnienia dostępności został powołany zespół ds. zapewnienia dostępności.

Czytaj więcej

Pokój cichej obsługi

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zapewnia „pokój cichej obsługi”, który może być wykorzystany dla osób słabosłyszących, z autyzmem oraz osób które czują się niekomfortowo w obecności innych.

Komunikat

W ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, szkoła zapewnia „pokój cichej obsługi”.  W przypadku innych potrzeb, uwag należy złożyć wniosek, który jest załącznikiem do komunikatu     (zał. Nr 1).

Pętla indukcyjna dla osób niesłyszących

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich działa pętla indukcyjna. Urządzenie znajduje się w sekretariacie i przeznaczone jest dla osób słabosłyszących załatwiających sprawy w naszej szkole.

Pętla wyposażona jest w odpowiedni stojak, dzięki któremu można przenosić urządzenie w miejsca, w których zajdzie potrzeba skutecznej komunikacji w trudnych warunkach akustycznych z osobą, z niepełnosprawnością słuchu.