Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

W Bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów.

1.      Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji potrzeb edukacyjno-wychowawczych szkoły, uczniów i słuchaczy, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, w zakresie:

a)      działań rozwijających wrażliwość kulturową, społeczną i czytelniczą poprzez różnorodne działania (np. konkursy, imprezy, spotkania autorskie), przy współpracy z innymi bibliotekami i instytucjami kulturalno-oświatowymi;

b)     rozwijania indywidualnych zainteresowań, czytelnictwa i samokształcenia; 

c)      posługiwania się technologią informacyjną.

Czytaj więcej