Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

ul. Powstańców Śl. 3,
47-100 Strzelce Opolskie

tel. +48 774612701,
e-mail: ckziu@ckziu-strzelce.pl

Dyrektor: mgr Halina Kajstura

przyjmuje w godzinach:

Poniedziałek 7.30-10.30
Wtorek 7.30-10.30
Czwartek 12.00-14.00

Istnieje możliwość umówienia się na termin rozmowy. Tel.77461 27 01

 

Kontakt elektroniczny wg kategorii spraw

Adres mailowy

Kategoria

sekretariat@ckziu-strzelce.pl

1)     Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (załącznik)

2)     Sprawy związane z logowaniem się do Uonet

3)     Deklaracje maturalne

4)     Sprawy inne

sekretariat_ucz@ckziu-strzelce.pl

1)     Zaświadczenia

2)     Wniosek o zwolnienie z w-f całościowe (zał)

3)     Wniosek o zwolnienie z części ćwiczeń wf (zał)

4)     Wniosek o  wydanie duplikatu legitymacji (zał)

5)     Karta obiegowa dla uczniów kończących szkołę (zał)

6)     Wniosek o wystawienie mlegitymacji (zał)

7)     Oświadczenie dotyczące udziału w lekcjach religii (zał)

8)     Zaświadczenie dla kandydatów do branżowej szkoły w zakresie miejsca zajęć praktycznych (zał)

sekretariat_ws@ckziu-strzelce.pl

1)     Wniosek o odbycie praktyki zawodowej (zał)

2)     Deklaracja realizacji zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych (zał)

3)     Sprawy dot. kursów dokształcających

4)     Sprawy dot. praktyk, staży

5)     Dyplomy z egzaminu zawodowego

 

 

Dziękujemy za przesłanie wiadomości.. Coś poszło nie tak - prosimy o ponowne wysłanie rezerwacji. Wpisz poprawny kod z obrazka.